Wynagrodzenie

 

Wysokość wynagrodzenia jest zależna od stopnia zawiłości i skomplikowania sprawy. Jest ono każdorazowo ustalane w porozumieniu z Klientem.

 

Wynagrodzenie może przyjąć formę:

  • jednorazowej zapłaty za daną czynność, np. poradę prawną czy też sporządzenie pisma;
  • ryczałtu, jako stałą miesięczną stawkę za obsługę prawną;
  • rozliczenia godzinowego, kiedy wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin pracy w danej sprawie;
  • wynagrodzenia za prowadzenie konkretnej sprawy, ustalanego indywidualnie na podstawie obowiązujących przepisów;
  • success fee, czyli premii od sukcesu.