Edyta Seklecka

 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2007–2010 odbywała aplikację sądową, którą ukończyła składając egzamin sędziowski. W roku 2011 uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku została wpisana na listę radców prawnych pod numerem GD/2038.

 

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i handlowym, w tym zwłaszcza w prawie spółek, zobowiązań i ubezpieczeniowym, a także w prawie rodzinnym oraz karnym. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw przed sądami i w obsłudze spółek (w tym również instytucji finansowych).

 

Ukończyła szereg szkoleń z zakresu Compliance w instytucjach finansowych oraz wiele kursów menedżerskich. Ma doświadczenie w prowadzeniu obsługi transakcji handlowych, począwszy od przygotowania i negocjowania umów, poprzez ich podpisanie, a także wyegzekwowanie.